Implantologia

Pionierem implantologii opartej na wszczepach tytanowych jest szwedzki chirurg Per-Ingvar Brånemark. Jego prace nad osteointegracją z lat 50-tych i 60-tych XX w. zaowocowały powstaniem implantu zębowego a w latach 80-tych pierwszego systemu implantologicznego. W XXI wieku powstała nowa dziedzina stomatologii zwana implantoprotetyką.

Ze względu na rodzaj zabiegu implantacji wyróżniamy:

  • implanty natychmiastowe osadzane w kości bezpośrednio po usunięciu zęba
  • implanty odroczone wszczepiane w wygojoną kość

Ze względu na czas osadzenia odbudowy protetycznej:

  • zabiegi jednofazowe gdzie odbudowa jest osadzana zaraz po implantacji
  • zabiegi dwufazowe gdzie odbudowa jest osadzana dopiero po wygojeniu implantu ( 3 – 6 miesięcy )
Implanty zębowe i most protetyczny

Prawidłowe zaplanowanie zabiegu, umiejętności lekarza podczas procedury chirurgicznej oraz kontrola przebiegu gojenia ma kolosalny wpływ na powodzenie implantacji. Z badań wynika, że odsetek powodzenia zabiegów implantologicznych wynosi obecnie 92% a około 80% implantów utrzymuje zespolenie z kością ponad 10 lat.

Wykonujemy szeroki zakres zabiegów implantologicznych od uzupełnienia braku pojedynczego zęba po pełne rekonstrukcje All-on-4, All-on-6, All-on-8

W swojej praktyce wykorzystuję system implantologiczny firmy Alpha Bio Tec. Wiele lat temu poznałem założyciela firmy i z zadowoleniem obserwuję w jak dobrym kierunku ewoluuje to przedsięwzięcie.

Polecam państwu zabiegi implantologiczne i zapraszam na konsultację.