Protetyka

Leczenie protetyczne polega na odtworzeniu funkcji żucia przy brakach zębowych za pomocą uzupełnień stałych i ruchomych. Celem leczenia jest nie tylko przywrócenie ładnego wyglądu ale przede wszystkim prawidłowej funkcji narządu żucia. Braki w uzębieniu mogą prowadzić do chorób całego układu pokarmowego, którego częścią jest jama ustna.

Uzupełnienia stałe to korony i mosty protetyczne oparte na zębach pacjenta. Cementowane na stałe w ustach pacjenta, stanowią uzupełnienia w największym stopniu przywracające naturalne funkcjonowanie narządu żucia. Ponadto są najbardziej kosmetyczne.

Oferujemy bezmetalowe uzupełnienia stałe:

  • korony pełnoceramiczne
  • korony ceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu
  • wkłady i nakłady ceramiczne
  • licówki ceramiczne

Wykonujemy również

  • korony i mosty na podbudowie metalowej licowane wysokiej klasy ceramiką japońskiej firmy Shofu

Uzupełnienia ruchome

  • protezy akrylanowe
  • akrylanowe na podbudowie ze stopu metalowego – popularnie zwane szkieletowymi

Zapraszam do gabinetu na bezpłatną konsultację protetyczną.